Програмні результати навчання та компетенції освітньої програми 172 "Телекомунікації та радіотехніка" (бакалавр)