Конференція студентів, аспірантів та молодих викладачів

Конференція студентів, аспірантів та молодих викладачів

20 квітня 2023 року на кафедрі Радіотехнічних та вбудованих систем, після дворічної перерви, знову відбулася робота підсекції “РАДІОТЕХНІЧНИХ ТА ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ” Всеукраїнської науково-парктичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Новітні технології у науковій діяльності та навчальному процесі”. Всього було заслухано 6 доповідей наших здобувачів, які стосувалися різних аспектів сучасних пристроїв та систем електронних комунікацій, радіотехніки та радіоелектронних вбудованих систем. З доповідями виступили студенти бакалаврату, магістратури, та аспіранти. Перелік доповідей, які було заслухано:

1. Лисюк В.П., здобувач вищої освіти, гр. РА-221, “РАДАР. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ. ПРИНЦИП РОБОТИ. ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ. ТИПИ РАДАРІВ”, науковий керівник: Хоменко М.А., к.т.н., доцент

2. Андронік Г.В., здобувач вищої освіти, гр. МРА-221, “МОТОГІД”, науковий керівник: Хоменко М.А., к.т.н., доцент

3. Шокодько Д.А., здобувач вищої освіти, гр. МРА-221,“ДИМЕР – КЕРУВАННЯ ЗМІННИМ СТРУМОМ”, науковий керівник: Хоменко М.А., к.т.н., доцент

4. Ковальчук С.С., Боровик О.П. здобувачі вищої освіти, гр. РА-201,- “СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ СВІТЛОФОРАМИ НА ПЕРЕХРЕСТІ”, науковий керівник: Іванець С.А., к.т.н., доцент

5. Байда В.Д., аспірант, “ВІДДАЛЕНІ ЛАБОРАТОРІЇ ПО РОБОТІ З АПАРАТНИМИ ЗАСОБАМИ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ”, науковий керівник: Іванець С.А., к.т.н., доцент

6. Пожарський Я., аспірант, “ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В СИСТЕМАХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ”, науковий керівник: Велігорський О.А., к.т.н., доцент. Крім самих доповідей також викладачами було презентовано можливості для академічної мобільності (поки – в режимі онлайн), а також грантових програм, за якими наші здобувачі можуть працювати в рамках курсових проєктів та випускних робіт.