Заходи кафедри РТВС до "Тижня науки"

Всіх зацікавлених – науковців, студентів, викладачів, громадян – запрошуємо взяти участь в заходах, що проводитимуться кафедрою РТВС в рамках “Тижня науки” Національного університету Чернігівська політехніка.

1. Проєкт SMARTGYsum Horizon 2020-MSCA-ITN – підготовка нової генерації аспірантів з фокусом на зелену енергетику
Project SMARTGYsum Horizon 2020-MSCA-ITN – the new generation of doctoral students with a focus on green energy.
Буде представлено проєкт, його основні задачі, тематику, заходи та результати.
15.05.2024, 14.30 – 15.00, онлайн.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk3ZDRiNGQtYTZmMy00NTU4LWI2YzktNjg0YWYyMTc0Yjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22f8ac5347-d8d6-44ec-89f8-7b317385bf30%22%7d

2. Енергетичний маршрутизатор – новий пристрій силової електроніки для нано-мереж в майбутніх енергетичних системах Energy router – new power electronic device for nano-grids in future power systems
Буде представлено концепцію нового пристрою для майбутніх енергетичних мереж та розподіленої генерації, впровадження якого забезпечить більш надійне енергоспоживання приватних домогосподарств.
15.05.2024, 15.00 – 15.30, онлайн. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk3ZDRiNGQtYTZmMy00NTU4LWI2YzktNjg0YWYyMTc0Yjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22f8ac5347-d8d6-44ec-89f8-7b317385bf30%22%7d

3. Проєкт NGI Search та віддалені лабораторії – новий шлях для онлайн-навчання. Project NGI Search and Remote Laboratories – the new way for online education
Буде представлено проєкт, його основні задачі, тематику, заходи та основні результати.
15.05.2024, 15.30 – 16.00, онлайн. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk3ZDRiNGQtYTZmMy00NTU4LWI2YzktNjg0YWYyMTc0Yjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22f8ac5347-d8d6-44ec-89f8-7b317385bf30%22%7d