Силабуси дисциплін бакалаврів

За цим посиланням можна переглянути силабуси дисциплін, що входять до ОП “Телекомунікації та радіотехніка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в НУ “Чернігівська політехніка”

переглянути силабуси