Наша історія

Акредитація напряму підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати”

В лютому 2012 року в Чернігівському державному технологічному університеті (саме так тоді звався ЧНТУ) було вирішено відкрити нову, актуальну для промисловості регіону спеціальність – “Радіоелектронні апарати”, зі спеціалізацією “Біомедичні радіоелектронні апарати”. Вона відноситься до галузі знань “Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв”язок”, і з усіх наявних на той момент в ЧДТУ спеціальностей найближчим до неї був напрям підготовки “Електронні пристрої та системи” (випускаюча кафедра промислової електроніки). Саме тому, було прийняте рішення розпочати підготовку акредитаційної справи фахівцями саме цієї кафедри. Роботи необхідно було виконати багато – підготувати та затвердити стандарт освіти, який включатиме освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ), освітньо-професійну програму (ОПП) та навчальний план, підготувати ліцензійну справу для відкриття нової спеціальності та подати її до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Найбільш активну участь в підготовці цих документів приймав заступник завідувача кафедри промислової електроніки Велігорський Олександр Анатолійович, який приступив до роботи після повернення зі стажування у Великобританському Гліндорському університеті. В найкоротші сторки ця робота була завершена, і вже на початку квітня ліцензійна справа була в Києві.

Згодом міністерство призначило ліцензійну комісію у складі доктора технічних наук, професора Смирнова Володимира Сергійовича з Державного університету телекомунікацій (м.Київ) та доктора технічних наук, професора Рябенького Володимира Михайловича з Національного університету кораблебудування (м. Миколаїв). Комісія відвідала ЧДТУ в квітні 2012 року, відзначила відповідність матеріальної бази та викладацького складу, що планувався для проведення занять за новою спеціальністю, та рекомендувала міністерству дозволити Чернігівському державному технологічному університету проводити освітню діяльність з підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” за напрямом підготовки “Радіоелектронні апарати”. Міністерство підтримало висновок комісії і ліцензувало даний напрям в обсязі 30 осіб денної форми навчання.

Створення кафедри “Біомедичних радіоелектронних апаратів та систем”

Після ліцензування освітньої діяльності підготовкою навчальних дисциплін займались викладачі кафедри “Промислової електроніки”, яка в той час була перейменована на кафедру “Промислової електроніки і радіоелектронних апаратів” (ПЕРА). Однак згодом, для більш продуктивної роботи зі створення нових дисциплін, було вирішено створити нову кафедру, яка буде випускаючою для нової спеціальності. Наказ про створення на базі кафедри ПЕРА кафедри біомедичних радіоелектронних апаратів та систем було підписано в кінці лютого 2013 року.

До складу кафедри увійшли наступні співробітники кафедри ПЕРА: к.т.н., доцент Велігорський О.А., який її очолив, к.т.н., доцент кафедри Хоменко М.А., ст. викл. Савенко О.В., к.т.н., асистент Гусев О.О. та викладач-стажист Косенко Р.А., який закінчив магістратуру за спеціальністю “Електронні систми” в січні 2013 року.

Перший набір студентів за напрямом “Радіоелектронні апарати”

Перший набір студентів за напрямом підготовки “Радіоелектронні апарати” відбувся у 2013-14 навчальному році. Всього було набрано 17 студентів, з них 15, які навчаються за кошти державного бюджету, і 2 – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Першим куратором для групи за напрямом РА став досвідчений викладач Савенко Олександр Васильович, який, що цікаво, був також і куратором для першого набору за спеціальністю “Промислова електроніка” у 1989 році. Група успішно пройшла першу сесію, за результатами якої 5 студентів вибороли право отримувати стипендію, причому 1 з них – підвищену. Студенти цікавляться обраною спеціальністю, двоє з них вже виступали з доповіддю на науково-практичній конференції ЧНТУ для молодих викладачів, аспірантів та студентів.

Зміна напряму підготовки “Радіоелектронні апарати” на спеціальність “Телекомунікації та радіотехніка”

В 2015 році напрями підготовки в Україні були замінені на спеціальності, у відповідності до таблиці відповідності напрям підготовки 6.050802″Радіоелектронні апарати” потрапив до спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотхеніка”. Перший набір за даною спеціальністю було здійснено у вересні 2015 року.

Акредитація напряму підготовки “Радіоелектронні апарати” та перший випуск

В червні 2017 році напрям підготовки 6.050802″Радіоелектронні апарати” на кафедрі біомедичниз радіоелектронних апаратів та систем було акредитовано експертною комісією у складі голови д.ф.-м.н., проф. Опанасюка Анатолія Сергійовича, завідувача кафедри електроніки і комп’ютерної техніки Сумського державного університету, та к.т.н., доц. Антипенко Руслана Володимировича, виконуючого обов’язки декана радіотехнічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», комісія відзначила, що програма освітньо-професійної підготовки фахівців у Чернігівському національному технологічному університеті за напрямом підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» за освітнім ступенем «бакалавр» та умови її здійснення відповідають вимогам Акредитаційної комісії до освітніх програм такого рівня та забезпечують державну гарантію якості вищої освіти, і рекомендувала Акредитаційній комісії України акредитувати напрям підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати»  галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок» з ліцензованим обсягом 30 осіб денної форми навчання в Чернігівському національному технологічному університеті.

Перший випуск бакалаврів було здійснено в червні 2017 року, випускну роботу захистили 24 студенти.

Акредитація магістерської освітньої програми та перший випуск магістрів за спеціальністю “Телекомунікації та радіотехніка”

В листопаді 2019 року освітня програма “Телекомунікації та радіотехніка” проходила першу акредитацію. За результатами візиту експертна група у складі голови д.т.н., проф. Кулакова Павла Ігоровича (Вінницький національний технічний університет) та членів д.т.н., проф. Гнатушенко Володимира Володимировича (Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”) та Заворотної Марії Геннадіївни (Харківський університет радіоелектроніки, здобувач вищої освіти) виставила 3 оцінки “А” та 6 оцінок “В”, однак, галузева експертна рада знизила одну з оцінок “В” до “Е”, і програма отримала умовну (відкладену) акредитацію на 1 рік рішенням Національного гентства із забезпечення якості вищої освіти.

Зміна назви кафедри на Радіотехнічних та вбудованих систем.

 Враховуючи те, що освітні програми «Телекомунікації та радіотехніка» рівнів «бакалавр» та «магістр» в Національному університеті «Чернігівська політехніка» спрямовані на проектування вбудованих радіотехнічних та радіоелектронних пристроїв та систем, в серпні 2020 року назва кафедри була змінена з Біомедичних радіоелектронних апаратів та систем (БРАС) на Радіотехнічних та вбудованих систем (РТВС).