Високоефективні системи бездротової передачі електричної енергії на основі нових топологій напівпровідникових перетворювачів (91-18)

Проект, що виконувався з 2018 по 2020 рік та фінансувався з державного бюджету України.

Відеодемонстрація роботи системи бездротової передачі електричної енергії (досліди проведено в Талліннському технічному університеті)
Відеодемонстрація роботи системи бездротової передачі електричної енергії (досліди проведено в науковій лабораторії Національного університету “Чернігівська політехніка”)
Відеодемонстрація роботи системи бездротової передачі електричної енергії з запропонованим під час виконання проекту інвертором на базі квазі-імпедансної ланки (досліди проведено в науковій лабораторії Національного університету “Чернігівська політехніка”)