Захист випускних робіт магістрів

Захист випускних робіт магістрів

21 та 22 грудня 2020 року на кафедрі Радіотехнічних та вбудованих систем відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка»). Екзаменаційну комісію №40-М, яка приймала роботи, очолював голова – Савінський Віталій Миколайович, провідний інженер ТОВ «Зв’язокТехПостач», компанії, яка займається розробкою, обслуговуванням та супроводом телекомунікаційного обладнання та обладнання зв’язку. Загалом до захисту було допущено 11 здобувачів.

Роботи та вся супровідна документація завантажувалися у розроблений курс на системі дистанційного навчання Moodle Національного університету «Чернігівська політехніка», всі роботи здобувачів проходили перевірку на академічну доброчесність (перевірка ПЗ Anti-Plagiarism v-15.257 та висновок керівника за результатами перевірки), та містять рецензії. Всі роботи згодом будуть розміщені у відкритому репозитарію кафедри Радіотехнічних та вбудованих систем https://rtes.stu.cn.ua/education/repo/ та репозитарію НУ «Чернігівська політехніка» http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/18290.  

Тематика випускних робіт була пов’язана з розробкою, розрахунком та моделюванням телекомунікаційних та радіотехнічних пристроїв різноманітного призначення, зокрема – телекомунікаційних систем, систем контролю та автоматизації з бездротовою передачею даних, вбудованих систем,  тощо. В більшості робіт використано сучасні цифрові бездротові інтерфейси зв’язку, такі як Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, які використовуються для передачі даних між пристроями або між пристроєм та сервером. Більшість робіт в якості пристрою керування та обробки даних містить сучасні 8- або 32-розрядні мікроконтролери Atmel AVR, STM32 або ESP32. Під час виконання кваліфікаційних робіт здобувачі вищої освіти використовували мову програмування С для написання програмного забезпечення мікроконтролерів, а також мережеве програмне забезпечення для забезпечення взаємодії з серверами та базами даних. Частина проєктів містила розроблені програмні додатки для Android, веб-сайти для відображення та збереження даних , мала репозитарії програмних продуктів на GitHub. Конструкторська частина у більшості робіт містила розробку друкованої плати пристрою, та частково – корпусу пристрою.

За результатами захисту рекомендовано ЕК до впровадження 1 роботу:

  • «Розподілена система моніторингу мікроклімату з бездротовою передачею інформації на сервер», автор – здобувач Фесюк Олександр Миколайович, керівник – Іванець С.А.

4 роботи містили реальні проектні та конструкторсько-технічні розробки:

  • «Колісна платформа з автоматизованою системою керування рухом», автор – здобувач Трусько Михайло Анатолійович, керівник – Велігорський О.А.;
  • «Розподілена система моніторингу мікроклімату з бездротовою передачею інформації на сервер», автор – здобувач Фесюк Олександр Миколайович, керівник – Іванець С.А.;
  • «Автоматизована система вимірювання температури відвідувачів», автор – здобувач Онішко Ігор Юрійович, керівник – Хоменко М.А.;
  • «Дистанційна система контролю та моніторингу фотоелектричної системи», автор – здобувач Колос Максим Олександрович, керівник – Гусев О.О.

Дві роботи виконувалися на замовлення підприємств та організацій:

  • «Пристрій комутації навантаження з комбінованим управлінням», автор – здобувач Товстуха Гліб Олександрович, керівник – Гусев О.О.;
  • «Дистанційна система контролю та моніторингу фотоелектричної системи», автор – здобувач Колос Максим Олександрович, керівник – Гусев О.О.

Колектив кафедри Радіотехнічних та вбудованих систем вітає всіх випускників, які вдало захистили свої випускні роботи, та бажає всім плідної та цікавої роботи!