Успішний захист дисертації аспіранта Шевченка В.О.

Успішний захист дисертації аспіранта Шевченка В.О.

7 грудня 2021 року в спеціалізованій вченій ради при Інституті електродинаміки НАН України відбувся прилюдний захист дисертації співробітника кафедри радіотехнічних та вбудованих систем НУ “Чернігівська політехніка” Шевченка Віктора Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії. Тема дисертації “Система безпровідної передачі енергії на основі багаторівневих перетворювачів з покращеними масогабаритними параметрами” .
Науковий керівник – Гусев Олександр Олександрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехнінчих та вбудованих систем.
Головою спеціалізованої вченої ради та рецензентами були співробітники ІЕД НАН України. Голова ради – Михальський Валерій Михайлович, д.т.н., професор, завідувач відділом перетворення та стабілізації електромагнітних процесів.
Рецензенти: Павлов Віктор Борисович, д.т.н., головний науковий співробітник та Поліщук Сергій Йосипович, к.т.н., старший науковий співробітник.
Офіційними опонентами виступили Пересада Сергій Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» та Шавьолкін Олександр Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки КНУТД.

Колектив кафедри вітає Віктора Олександровича з успішним захистом дисертації ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 – “Елетроенергетика, електротехніка та електромеханіка” а також Олександра Олександровича як керівника. Бажаємо успішного втілення всіх наукових задумів, досягнення в подальшому ще більш вагомих наукових та практичних результатів, та подальшого професійного та особистісного зростання!