А як щодо Web-розробки?

В попередніх серіях про нашу бакалаврську освітню програму «Телекомунікації та радіотехніка» за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» ми розповідали про конструювання та програмування мікроконтролерів в рамках дисциплін, які є обов’язковими. Але, кірм обов’язкових, обсяг яких складає 75% від загального обсягу програми, студенти обирають також і 25% вибіркових дисциплін.

Ці дисипліни дозволяють створити індивідуальну траєкторію студента та розширити його знання та вміння. І в цій серії ми розповімо про дві дисципліни, які студенти можуть обрати. Ці дисципліни розширюють компетенції наших студентів в галузі ІТ, а саме – баз даних та веб-розробки. Причому, це не якісь абстрактні навички – а цілком конкретні, з прив’язкою до нашого фокусу програми – пристроїв Інтернету Речей. І якщо у інших дисциплінах студенти вчаться розробляти пристрої, які можуть передавати інформацію (наприклад, про температуру або про інші вимірювання) на сервер, то у вибіркових дисциплінах «Бази даних» студенти навчаються зберігати інформацію в базах даних на сервері або одноплатному комп’ютері, та візуалізувати її за допомогою веб-додатків – в рамках дисципліни «Розробка Web-додатків». Ці дисципліни можна обрати у 5 та 6 семестрі.

На зображеннях можна бачити приклад «навчального» веб-додатку та бази даних до нього, які розглядаються під час навчання, а також редактор Sublime Text – простий, однак, потужний інструмент для веб-розробки. В рамках дисципліни розглядається як Front-end (HTML та CSS, фреймворк Bootstrap), так і Back-end – патерн розробки MVC, розробка web-додатку на базі MVC на РНР, тощо. Враховуючи те, що наші студенти мають грунтовні знання з програмування та ООП, здобуті на першому курсі в дисципліні «Комп’ютерно-програмні засоби в інженерії», у веб-розробці ми застосовуємо об’єктно-орієнтований підхід. В рамках лабораторних робіт студенти послідовно проходять всі етапи розробки веб-додатку: верстку веб сторінок на HTML, CSS, Bootstrap, розробку бази даних на сервері та її нормалізацію, Back-end розробку на РНР за патерном проектування MVC з маршрутизатором, маршрутами, контролерами та моделями даних.

В наступному оновленні дисципліни, можливо, буде здійснено перехід з РНР на Python фреймворк Django, який зараз є популярним. Але, навіть у сучасному вигляді ці дві вибіркові дисципліни дозволяють нашим студентам розробляти не лише «залізо» для пристроїв Інтернету речей, а й веб-додатки, які дозволятимуть візуалізувати дані вимірювань, які зберігаються на сервері в базі даних.

Тож, як бачите, ІТ складова в рамках нашої освітньої програми 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» є дуже потужна і різнопланова. Варто додати, що за ці дві дисципліни відповідають досвідчені викладачі-практики. Роман Дмитрович Єршов – старший викладач кафедри Електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки викладає дисципліну «Бази даних», має значний досвід як розробки програмних додатків взаємодії з базами даних. Дисципліну «Розробка Web-додатків» викладає Велігорський Олександр Анатолійович – завідувач кафедри Радіотехнічних та вбудованих систем також має значний практичний досвід розробки веб-додатків для промислових пристроїв Інтернету Речей в рамках виконання R&D проєктів у Німеччині.

Хочете навчитися розробляти розумні пристрої Інтернету Речей та керувати ними через веб-додатки? Тоді чекаємо Вас на нашій бакалаврській освітній програмі «Телекомунікації та радіотехніка» за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»