Розпочалося співробітництво між кафедрою РТВС та ТОВ "Системи проектування та точного синтезу"

Розпочалося співробітництво між кафедрою РТВС та ТОВ "Системи проектування та точного синтезу"

В рамках договору про співробітництво, який було підписано між Національним університетом “Чернігівська політехніка” та ТОВ “Системи проектування та точного синтезу”, викладачі кафедри РТВС залучені до спільної діяльності, визначеної рамками договору.

Додаткові консультації для ліквідації академзаборгованостей

Велігорський О.А. Вівторок та четвер, з 18.00 до 18.30. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU5M2RkYTUtZTc3OS00ZmNhLWFiMzQtYWFiNzI3NDM4NDFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22f8ac5347-d8d6-44ec-89f8-7b317385bf30%22%7d Іванець С.А. Вівторок 13.02.2024 – 17.00-18.00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM5NTVmNGUtY2U4OS00ZmZhLWJiZmEtMDUyYjY2NjZjNWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22d0143d5d-9804-4687-987f-94de584b8de8%22%7d Четвер 15.02.2024 – 17.00-18.00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY1NjM0YjctZjRlYS00YmViLWJkZjctMmUzZTg4MTYyYWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22d0143d5d-9804-4687-987f-94de584b8de8%22%7d Фесенко А.П. Вівторок 13.02.2023 16.30-17.30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBkNGFjNzQtZWQzNi00NzA5LThhMWItMGZkOGZlM2VjZWU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%225ef89366-20bb-410b-ae66-46018a25f463%22%7d Четвер 15.02.2023 16.30-17.30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDFmN2MwZTEtNmJmZi00MTg2LWI0YjgtNTJjNTc1NDQyYzNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%225ef89366-20bb-410b-ae66-46018a25f463%22%7d Хоменко М.А. Середа 14.02.24 14:30-16:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmE1OTViNjItOTJhMS00MTA1LWFjYzktMTJiMGQwOGVlZTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%2294bdb914-3abe-4104-b936-24aac55b67ba%22%7d Четвер 15.02.24 14:30-16:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ0M2EyMWMtYzc0NC00M2VkLWI2MDUtNGI4NjgyZGI0NGE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%2294bdb914-3abe-4104-b936-24aac55b67ba%22%7d

Викладачі кафедри отримали патнет на винахід

Викладачі кафедри отримали патнет на винахід

Наші викладачі – Богдан Пахалюк, Олександр Гусев та Олександр Велігорський, а також випускник аспірантури Віктор Шевченко, який також працював на кафедрі – вперше отримали патент на винахід в Україні. Варто відзначити, що до цього наші викладачі були або ж винахідниками з патентами на корисну модель,…

ПРОЄКТ JEAN MONNET MODULE

ПРОЄКТ JEAN MONNET MODULE

У 2023 р. команда НУ «Чернігівська політехніка» розпочала реалізаціюпроєкту AIFEU «Штучний інтелект у фінансових установах ЄС» (програма Erasmus+, напрям Jean Monnet Module).Проєкт AIFEU націлено на формування у здобувачів вищої освітикомплексної системи знань і практичних навичок із впровадження кращих європейських практик використання технологій штучного інтелекту в…

З Різдвом Христовим та прийдешнім Новим Роком!

З Різдвом Христовим та прийдешнім Новим Роком!

Колектив кафедри РТВС вітає всіх наших студентів, випускників, колег та знайомих, всіх українців з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим Роком! Дякуємо всім, хто протягом року працював та навчався, дякуємо Збройним силам України за те, що стримують ворога та дають нам, викладачам, можливість навчати студентів. Бажаємо,…

2023 рік - досягнення та здобутки кафедри

2023 рік - досягнення та здобутки кафедри

Два роки тому, наприкінці 2021 року, ми започаткували підбиття річних підсумків. тоді ми вперше опублікували річний звіт роботи кафедри. Не сухі цифри опублікованих статей чи отриманого стороннього фінансування, а живі факти, що запам’яталися нам або нашим студентам. І от, цього року, пропустивши 2022 підсумковий звіт…

Успішний захист дисертації старшого викладача кафедри - Фесенка Артема Петровича

Успішний захист дисертації старшого викладача кафедри - Фесенка Артема Петровича

Колектив кафедри радіотехнічних та вбудованих систем вітає старшого викладача кафедри Фесенка Артема Петровича, та його наукового керівника, к.т.н., доцента кафедри радіотехнічних та вбудованих систем, Гусєва Олександра Олександровича, з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, який…

Конференція студентів, аспірантів та молодих викладачів

Конференція студентів, аспірантів та молодих викладачів

20 квітня 2023 року на кафедрі Радіотехнічних та вбудованих систем, після дворічної перерви, знову відбулася робота підсекції “РАДІОТЕХНІЧНИХ ТА ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ” Всеукраїнської науково-парктичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Новітні технології у науковій діяльності та навчальному процесі”. Всього було заслухано 6 доповідей наших здобувачів, які…

Довідники по навчальним планам та освітнім компонентам освітніх програм "Телекомунікації та радіотехніка"

Довідники по навчальним планам та освітнім компонентам освітніх програм "Телекомунікації та радіотехніка"

На сайті кафедри РТВС розміщено інформацію по дисциплінах, які вивчаються в рамках освітніх програм “Телекомунікації та радіотехніка” (спеціальність 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”) в зручному для сприйняття вигляді. Дисципліни згруповані по семестрах, вказано можливість вибору дисциплін, а також – які технології, ПЗ та мови програмування…

Захисти курсових проєктів з дисциплін мікропроцесорного спрямування

Захисти курсових проєктів з дисциплін мікропроцесорного спрямування

Пртоягом екзаменаційної сесії відбувалися захисти курсових проєктів з дисциплін мікропроцесорного спрямування студентами овітніх рівнів “бакалавр” та “магістр” освітніх програм “Телекомунікації та радіотехніка”. Студенти груп МРА-221 та РА-191 в рамках дисциплін “Програмування вбудованих систем” та “Мікропроцесорні системи” виконували розробки на базі сучасних 32-розрядних мікроконтролерів STM32, де…